Showing all 5 results

Các loại hạt nhựa LLDPE là dạng nhựa mật độ thấp và phân nhánh ngắn. Đặc tính của nhựa LLDPE là độ bền kéo giãn cao hơn và khả năng chống va đập và đâm thủng vượt trội so với nhựa LDPE thông thường. Điều này cho phép tạo film mỏng hơn mà không ảnh hưởng các tính chất cơ lý và tiết kiệm vật liệu và giảm chi phí.

Khoảng 80% nhựa LLDPE thuộc nhóm làm film và ứng dụng trong sản xuất bao bì thực phẩm và phi thực phẩm, màng co / kéo dài và không sử dụng bao bì. Hạt nhựa LLDPE đang được sử dụng trong các ứng dụng làm màng phủ bảo vệ các thùng chứa chất lỏng và hỗn hợp dung dịch

Các ứng dụng đóng gói phi thực phẩm sử dụng nhựa LLDPE đang đòi hỏi các bộ phim mạnh hơn như sử dụng cho người tiêu dùng, công nghiệp và nông nghiệp.