Hạt nhựa LDPE

LDPE C150Y

Liên hệ

Hạt nhựa LLDPE

LLDPE M200024

1.00