Showing all 2 results

Nhựa Polypropylen (PP) là một loại Polymer bổ sung nhiệt dẻo được chế tạo từ sự kết hợp của các monome propylene. Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm đóng gói cho các sản phẩm tiêu dùng, phụ tùng nhựa cho các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ngành công nghiệp ô tô, sản xuất các loại chai lọ nhựa hay bình đựng nước và hoá chất…
Một trong những lợi ích chính của hạt nhựa PP là nó có thể được sản xuất (thông qua CNC hoặc ép phun , ép nóng hoặc uốn )